top of page
אלעד נבון רואה חשבון
אלעד נבון רואה חשבון | פתיח

אלעד נבון רואה חשבון

החלק שמשרדנו לוקח בליווי עסקים אינו רק הפן החשבונאי ודיווחי המס, אנחנו שואפים להעניק כמה שיותר ערך מוסף ללקוחותינו אשר נהנים מליווי עסקי, ויכולת להתייעץ על פיתוח העסקים, הצבת יעדים, אבני דרך להשגת וקצירת הפירות.

החזרי מס שבח

עסקאות במיסוי מקרקעין יכולות להיות ריווחיות, וכידוע, על רווחים משלמים מס, יחד עם זאת ישנם מקרים רבים בהם ניתן להפחית משמעותית את נטל המס, מאחר ובמקרקעין...

החזרי מס לשכירים

בכל שנה ניתן להגיש החזרי מס ל-6 השנים שקדמו לשנה הנוכחית. שכירים רבים אינם מודעים לכך אך ישנם מקרים רבים ודי שכיחים אשר יכולים לגרום לכך שנגבה ממך יותר...

ליווי עסקים

במשרדנו חברת ייעוץ אשר מעניקה מגוון רחב של שירותי ייעוץ לעסקים לאורך חיי העסק ובנקודות מפתח קריטיות. הניסיון העשיר שנרכש הינו מהתעסקות עם מאות...

עוסקים

ההבדלים בין עוסק מורשה ועוסק פטור, שלא כמו שנהוג לחשוב, הם בפטור מגביית מע"מ מלקוחות ובמקביל איסור על קיזוז תשומות מע"מ

(מכאן נובע השם עוסק פטור)

חברות

חברה בערבון מוגבל הינה ישות משפטית נפרדת מבעליה, כחלק ממערך ניהול הכספים בחברה, עליה להגיש דוחות מבוקרים בידי רואה חשבון לרשות המיסים בישראל, כמו כן ישנם..

|
03-6241222
|
אשדר 2000, יגאל אלון 53, 6789116 תל אביב
|
|

אלעד נבון

רואה חשבון

bottom of page